Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

A01 – Brukermanual

08. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

 

LES OG VÆR NØYE MED Å FØLGE ALLE INSTRUKSJONENE

Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges, inkludert:

VIKTIG!

Denne manualen var skrevet for å sikre riktig bruk og installasjon av alle massasjebad fra Arctic Spa. Alle endringer til de skisserte prosedyrene kan resultere i at garantien blir ugyldiggjort. Les denne manualen for å unngå unødig skade på massasjebadet og utstyret.

1) ADVARSEL : For å redusere risikoen for personskade, ikke la barn bruke dette produktet uten at de er under nøye tilsyn til enhver tid.

 

2) ADVARSEL: Det følger med en jordingskobling til denne enheten som minimum skal kobles til en 8,4 mm (Europa) kobberleder, (No. 8 AWG enleder av kobber (USA), No. 6 AWG flerleder (Canada)), mellom denne enheten og vilkårlig utstyr av metall, metallskap eller elektrisk utstyr, vannrør eller kanal i metall innen 1,5 m fra enheten.

 

3) FARE: Risiko for utilsiktet drukning. Det må utvises ekstrem forsiktighet for å unngå at barn får uautorisert tilgang til massasjebadet. For å unngå ulykker, sørg for at barn ikke kan bruke dette massasjebadet med mindre de er under tilsyn til enhver tid. Bruk stroppene, sikkerhetsduken/lokket og deksellåsene for å sikre duken når massasjebadet ikke er i bruk. Dette vil bidra til å forhindre at barn uten tilsyn går i massasjebadet. Det er ingen garanti for at duken, deksellåsene eller faktiske låser vil forhindre tilgang til massasjebadet.

 

4) FARE: Fare for personskade. Størrelsen på alle innsugsrister i massasjebadet er tilpasset den spesifikke vanngjennomstrømningen fra pumpen. Skulle det være behov for å erstatte innsugsristene eller pumpen, sørg for at gjennomstrømningshastigheten er kompatibel. Bruk aldri massasjebadet hvis innsugsristene er ødelagte eller mangler. Kontakt lokal forhandler for å få hjelp til å velge riktig innsugsrist som reservedel.

 

5) FARE: Risiko for elektrisk støt. Installer minst 1,5 m fra alle metalloverflater. Som et alternativ, kan massasjebadet installeres innenfor 1,5 m fra metalloverflater, hvis metalloverflatene er minimum permanent tilkoblet (loddet) til en 8,4 mm (Europa) kobberleder

(No. 8 AWG solid copper conductor (USA), No. 6 AWG stranded (Canada)), festet til kabelfestet eller potensialutligningsskinnen som er plassert på samme siden som kontrollpanelet.

 

6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Ikke tillat at noen elektriske apparater, f.eks. belysning, telefon, radio, TV osv. innenfor 1,5 m fra massasjebadet. Alle kontroller eller enheter tilgjengelig fra massasjebadet må ikke bruke mer enn maksimalt 12 V DC (likestrøm). Ikke tillat at

noen elektriske apparater som drives av 12 V likestrøm eller mer, er plassert nærmere enn 1,5 m fra massasjebadet.

 

7) STRØMFORSYNING: Strømforsyningen til dette produktet må inkludere en egnet sikring av typen GFCI (Nord-Amerika) eller RCD (Europa). Frakoblingsbryteren må være lett tilgjengelig og synlig for den som befinner seg i massasjebadet, men den må være installert minst 1,5 m fra spa-vannet.

 

8) ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade:

 

  • a) Bør vannet i massasjebadet aldri overskride 40ºC (104 ºF). Vanntemperaturer mellom 38ºC og 40ºC betraktes som trygge for en frisk voksen. Det anbefales lavere vanntemperaturer til små barn og når bruken av massasjebadet overskrider 10 minutter.
  • b) Ettersom for høye vanntemperaturer medfører betydelig fare for fosterskader de første svangerskapsmånedene, bør gravide eller antatt gravide begrense vanntemperaturen i massasjebadet til 38ºC. Hvis du er gravid, konsulter legen før du bruker massasjebadet.
  • c) Bruken av alkohol, narkotika eller medisiner før eller under bruk av massasjebadet kan føre til bevistløshet med muligheten for å drukne.
  • d) Personer som lider av fedme eller har en medisinsk historikk med hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, sirkulasjonsproblemer eller diabetes bør konsultere en lege før de bruker et massasjebad.
  • e) Personer som bruker medisiner bør konsultere en lege før de bruker massasjebadet, siden noen medisiner fører til døsighet, mens andre medisiner kan påvirke hjerterytmen, blodtrykket og sirkulasjon.

 

9) ADVARSEL: Det er plassert en jordingsskinne på siden av massasjebadet tilrettelagt for å jorde hele massasjebadet. For å redusere risikoen for elektrisk støt, koble massasjebadet på disse terminalene med enten en isolert kabel eller uisolert kobberkabel ikke mindre enn 8,4 mm (Europe), No. 8 AWG enleder (USA) eller No. 6 AWG flerleder (Canada).

Les og følg alle instruksjonene

Det er viktig å informere gjestebrukere av massasjebadet omFARENE, ADVARSELENE, og FORSIKTIGHETSREGLENE opplistet i denne manualen før de bruker massasjebadet.

 

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNINGS!

WARNING: Children should not use hot tubs without adult supervision.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser les enfants utiliser une cuve de relaxation sans surveillance.

 

WARNING: Do not use hot tubs unless all suction guards are installed to prevent body and hair entrapment.

AVERTISSEMENT: Pour eviter que les cheveux ou une partie du corps Puissent étre aspires, ne pas utiliser une cuve de relaxation si esgrilles de prise d’aspiration ne sont pas toutes en place.

 

WARNING: People with infectious diseases should not use a hot tub.

AVERTISSEMENT: Les personnes atteintes de maladies infectieuses ne devraient pas utiliser une cuve de relaxation.

 

WARNING: To avoid injury, exercise care when entering or exiting the hot tub.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures, user de prudent en entrant dans une de cuve de relaxation et en sortant.

 

WARNING: Do not use drugs or alcohol before or during the use of a hot tub to avoid unconsciousness and possible drowning.

AVERTISSEMENT: Pour éviter l’évanouissement et la noyade éventuelle, ne prendre ni drogue ni alcool avant d’utiliser une cuve de relaxation ni quand on s’y trouve.

 

WARNING: Pregnant or possibly pregnant women should consult a physician before using a hot tub.

AVERTISSEMENT: Les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter un médecin avant d’utiliser la cuve de relaxation.

 

WARNING: Water temperature in excess of 100ºF (38ºC) may be injurious to your health.

AVERTISSEMENT: Il peut être dangereux pour la santé de se plonger dans de l’eau a plus de 100ºF (38°C).

 

WARNING: Before entering the hot tub, measure the water temperature with an accurate thermometer.

AVERTISSEMENT: Avant d’utiliser une cuve de relaxation mesurer la température de l’eau à l’aide d’un ther momètre précis.

 

WARNING: Do not use a hot tub immediately following strenuous exercise.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser une cuve de relaxation immédiatement après un exercice fatigant.

 

CAUTION!

Indicates a situation in which damage to equipment or material may occur.

DANGER!

Indicates risk of injury.

WARNING!

Indicates information of critical importance.

 

WARNING: Prolonged immersion in a hot tub may be injurious to your health.

AVERTISSEMENT: L’utilisation prolongée d’une cuve de relaxation peut être dangereuse pour la santé.

 

WARNING: Do not permit electric appliances (such as light, telephone, radio, television, etc.) within 5 feet (1.5m) of this hot tub.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer d’appareil éléctrique (luminaire, téléphone, radio, téléviseur, etc.) à moins de 5 feet (1.5m) de cett cuve de relaxation.

 

CAUTION: Maintain water chemistry in accordance with manufacturer’s instructions.

ATTENTION: La teneur de l’eau en matières dissoutes doit être conformé aux directives du fabricant.

 

WARNING: The use of alcohol or drugs can greatly increase the risk of fatal hyperthermia in hot tubs.

AVERTISSEMENT: La consommation d’alcool ou de drogue augmente considérablement les risques d’hyperthermie mortelle dans une cuve de relaxation.

 

WARNING: People using medications and / or having an adverse medical history should consult a physician before using a spa or hot tub.

AVERTISSEMENT: Les personnes qui prennent des médicaments ou ont des problémes de santé devraient consulter un médecin avant d’utiliser une cuve de relaxation.