Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

A01 – Brukermanual

24. Vanlige problemer med spa-vannet, årsak og utbedring

Vanlige problemer med spa-vannet – årsak og utbedring

 

PROBLEM MULIGE ÅRSAKER LØSNINGER
GRUMSETE VANN

A. Dårlig filtrering

B. Bunnfall

C. Fremvekst av organiske forurensninger

D. Høy pH

E. Høy total alkalinitet

F. Kombinert klor i vannet

G. Høy mengde oppløste faste stoffer/partikler

H. Hardheten er for høy

 

A. Skittent filter. Hvis du bruker et plissert filter, rengjør med Arctic Pure Filter Restore. Hvis du bruker

engangsfilter er det kanskje behov for å bytte til et nytt filter. Hvis du mener filteret er

ok, kan du prøve å øke filtreringsperioden fra kontrollpanelet, appen eller via web-portalen på

myarcticspa.com

B. Tilsett Arctic Pure® Easy Clear (ikke med engangsfiltre)

C. Sjokkbehandling med Arctic Pure® Refresh

D. Tilsett Arctic Pure® Adjust Down til avlesningsverdiene er 7,2 – 7,6

E. Tilsett Arctic Pure® Adjust Down for å justere TA-nivået til 80-120 ppm

F. Sjokkbehandling med Arctic Pure® Refresh

G. Bytt ut alt vannet

H. Tilsett Arctic Pure® Best Defence til avlesningsverdiene er 100-280 ppm

FARGET VANN

A. Oppløste metaller fra vannkilden

B. Lave klornivåer

C. Lukt

A. Bruk Arctic Pure® Best Defence og få forhandleren til å kontrollere vannbalansen

B. Tilsett Arctic Pure® Boost som behandling for å heve klornivåene og teste klornivåene.

C. Stopp bruk av parfyme

SKUMDANNELSE A. Høy konsentrasjon av fett, oljer og organiske stoffer som virvles opp av dysene og/eller luftboblene fra Therapy Air A. Sjokkbehandling med Arctic Pure® Refresh.
AVLEIRINGER A. Høyt kalsiumnivå, høy pH eller høy alkalinitet

A. Drenere karet delvis, tilsett Arctic Pure® Best Defence, korrigere pH-verdiene til 7,2 – 7,6 og alkaliniteten til 100 –

130 ppm.

LUKT A. Høyt nivå av organiske forurensninger, kombinert med klor

A. Kontroller pH og juster som nødvendig.

B. Sjokkbehandling med Arctic Pure® Refresh, tilsett Boost.

C. Uttynning av vann vil redusere forurensningene og lukt.

D. Kontroller om ozon-systemet fungerer

ØYE-/HUDIRRITASJON

A. pH for lav

B. Kombinert klor på grunn av høy konsentrasjon av organisk forurensning

C. Allergisk reaksjon til desinfeksjonsmiddelet

D. Bakteriell forurensning

A. Tilsett Arctic Pure® Adjust Up til avlesningsverdiene er 7,2 – 7,6 ppm

B. Tilsett Arctic Pure® Refresh, tilsett Boost.

C. Bytt fra brom til klor.

D. Bytt ut alt vannet.

INGEN

KLORAVLESNING

A. Høy forurensningskonsentrasjon som bruker opp desinfeksjonsmidler

B. Reagensene i testsettet virker ikke

A. Tilsett desinfeksjonsmiddel til nivåene er innenfor anbefalte verdier

B. Kjøp nytt testsett minst en gang i året

C. Klornivået veldig høyt og bleker reagensmiddelet. La desinfeksjonsnivået synke ved å åpne

lokket og kjøre pumpene.