Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CLASSIC-SERIEN

47. OnzenTM innstillinger med k500

Onzen innstillinger med k500

kontrollpanel åpnet på Onzen -innstillingene som viser at du skal trykke på innstillingsknappen

Trykk på innstillingsknappen for å gå inn i innstillingene.

Kontrollpanelet åpnet på Onzen -innstillingene som viser at du skal trykke på minusknappen.

Bruk opp-/ ned-pilene for å navigere til Onzen™ -arkfanen.

Kontrollpanelet åpnet på Onzen -innstillingene som viser at du skal trykke på lysknappen

Trykk på lysknappen for å gå inne i Onzen™ -menyen. Bruk lysknappen (for å gå frem), knappen til pumpe 1 (for å gå tilbake), og opp-/ned-knappene for å endre ønsket innstilling.

Kontrollpanelet åpnet på Onzen -innstillingene for å sette ønsket starttidspunkt

Sett ønsket starttidspunkt, varighet og frekvensen på Onzen™ -syklusene.

Kontrollpanelet åpnet på Onzen -innstillingene som viser at du skal trykke på knappen til pumpe 1

Trykk på knappen til pumpe 1 for å gå ut av Onzen™ -menyen.