Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CLASSIC-SERIEN

50. Stereoinnstillinger

Stereoinnstillinger

Kontrollpanelet med en info

Trykk på audio-knappen for å åpne in.stream 2.

Hvis du bruker en enhet med Bluetooth-teknologi, må den tilkobles for at funksjonene skal virke.

Spill / pause audio

Trykk på knappen Play/Pause for å starte eller pause audio (musikk/lyd). Denne knappen er bare tilgjengelig til Bluetooth og USB.

Skifte spor

Bruk tastene: Siste spor og Neste spor, for å endre spor eller FM radiostasjoner. Dette er ikke tilgjengelig med aux som kilde.

Justere volumet

Trykk opp-/ned-tastene for å øke eller senke volumet.

Koble fra

Dette valget finner du under audio-delen i innstillingsmenyen.

Slå på/av

Dette valget finner du under audio-delen i innstillingsmenyen.

Fader, balanse og subwoofer

Dette valget finner du under audio-delen i innstillingsmenyen.