Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CLASSIC-SERIEN

52. Garanti

Classic-serien – garanti

 

Massasjebadet, selve karet ~ 10 år

Arctic Spas® garanterer mot vanntap fra selve karet grunnet konstruksjonsfeil, i en periode på 10 år.

Forever Floor ~ 3 år

Arctic Spas® garanterer Forever Floor® mot råte og strukturell sprekkdannelse i en periode på 3 år, garantien gjelder den opprinnelige kunden fra den opprinnelige leveringsdatoen. Inkluderer deler og nødvendig arbeid på stedet for å utføre reparasjonen.

Arctic Spas® gir denne begrensede garantien utelukkende til den opprinnelige kunden av ethvert massasjebad fra Arctic Spa, som er installert av en godkjent Arctic Spas -forhandler, i 3 år fra leveringsdato eller 4 år fra produsenten sendte massasjebadet til opprinnelig kjøper.

Utstyr og røropplegg ~ 3 år på deler og 3 år på arbeid

Arctic Spas® garanterer de elektriske utstyrskomponentene, spesielt pumpen(e) *(se den detaljerte pumpegarantien nedenfor) Fabrikkinstallerte ozon-systemer, varmeelement (inkludert Tru-Guard™ Heater) og kontrollsystemet mot feil grunnet material- og produksjonsfeil, garantien gjelder i en periode på tre år til den opprinnelige kjøperen fra leveringsdatoen. Inkluderer nødvendige deler og arbeid for reparasjon.

Andre komponenter ~ 3 år

Arctic Spas® garanterer sikringene, belysning, dysehodene, folien på kontrollpanelet, kabinettmaterialet, filterkurvene og avløp, omskifterhåndtak og deksler, håndtak til luftkontroll, festeklips til lokket/dekselet, forkrommet pynt, Intouch 2 og alle andre unevnte komponenter å være uten produksjons- og materialfeil i en periode på tre år, garantien gjelder for den opprinnelige kunden fra opprinnelig leveringsdato. Inkluderer bare nødvendige reservedeler, ikke reparasjonsarbeidet. Inkluderer nødvendige deler reparasjon, ikke arbeid.

Akryloverflaten på selve karet ~ 4 år

Arctic Spas® garanterer ovenfor kunden mot vanntap fra overflaten på karet grunnet materialfeil inkludert sprekker, blemmer, avskaling og delaminering i en periode på fem år, garantien gjelder for den opprinnelige kunden fra den opprinnelige leveringsdatoen. Inkluderer nødvendige deler og arbeid for reparasjon.

Mylovac lokk/deksel ~ 3 år

Arctic Spas® garanterer det oppgraderte MYLOVAC™ lokket/dekselet mot feil grunnet material- og produksjonsdefekter i tre år, garantien gjelder for den opprinnelige eieren fra den originale leveringsdatoen. Inkluderer nødvendige deler for reparasjon. (Normal slitasje dekkes ikke av garantien, brukes lokket/dekselet med en dekselløfter vil skade på sømmene bli ansett som normal slitasje)

Onzen™ ~ 2 år

Arctic Spas® garanterer fabrikkinstallerte Onzen-system mot feil grunnet material- og produksjonsdefekter i 2 år, garantien gjelder den opprinnelige kunden fra opprinnelig leveringsdato.

WetTunes™ ~ 1 år

Arctic Spas® garanterer det fabrikkinstallerte WetTunes -systemet mot feil grunnet material- og produksjonsdefekter i 1 år, garantien gjelder opprinnelig kunde fra opprinnelig leveringsdato.

DETALJERT PUMPEGARANTI

Pumpen(e) er garantert mot material- og komponentfeil. Pakningen på pumpeakslingen er dekket av garanti. Skade resultert fra en forsømt lekkasje fra pakningen på en pumpeaksling er ikke dekket av garantien. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: knust/brent kulelager, feil på endestykke, feil på startbryter, impeller- og kondensatorfeil. Det er kundens ansvar å rapportere feil på akselpakningen før det kan oppstå ytterligere skade. Alle komponentfeil på pumpen bekreftet forårsaket av materialdefekter erstattes av garantien. Arctic Spas® reserverer seg rettigheten til å erstatte pumpekomponenter, istedenfor den komplette pumpeenheten. Vibrasjonslyd forbundet med normal pumpedrift er unntatt fra denne garantien.

FUNKSJONALITET

For å få service i tilfelle en defekt eller feil dekket av denne begrensede garantien, ta kontakt med forhandleren av Arctic så raskt som mulig og ta alle mulige forhåndsregler for å beskytte massasjebadet mot ytterligere skade. Ved fremvisning av kjøpsbevis vil en representant fra Arctic Spas® eller utnevnt servicetekniker korrigere feilen i samsvar med de vilkår og betingelser fremsatt i denne begrensede garantien. Forhåndsgodkjente reklamasjoner må utføres innen 60 dager etter forhåndsgodkjenningen Alle eksisterende reklamasjoner utløper når garantien utløper. Vær oppmerksom på at lekkasjer fra rørkoblinger betraktes som reparerbart av brukeren og er uttrykkelig unntatt fra den begrensede garantien. Skader etter lekkasjer fra rørtilkoblingen er uttrykkelig unntatt fra den begrensede garantien. For kunden vil det ikke være noen kostnader for arbeid på stedet i en periode på ett år, det gjelder fra den opprinnelige leveringsdatoen eller to år fra utskipningsdatoen fra produsentens, avhengig av hvilken dato som treffer først. Spesifikt utstyr, røropplegg og selve karet mot funksjonsfeil grunnet material- og produksjonsdefekter innenfor den begrensede garantien. Kunden er ansvarlig for reisekostnader. Den begrensede garantien dekker opptil 60 USD til reparasjonsarbeid på stedet per godkjente reklamasjon. Service- og/eller reisekostnader dekkes innen første 30 dagene av eierskapet med en maksimal avstand på 100 km fra forhandleren eller angitt serviceverksted. Hvis Arctic Spas® finner at reparasjon av den avdekkede defekten ikke er gjennomførbart, forbeholder vi oss retten til i stedet å levere en erstatning av massasjebadet til samme verdi som den opprinnelige kjøpesummen for det defekte massasjebadet. Erstatning av massasjebad utføres bare etter skjønnsmessig vurdering fra Arctic Spas®.

Kunden vil være ansvarlig for rimelige kostnader for fjerning av det defekte massasjebadet, samt frakt og installasjon. I garantiperioden betales fraktkostnader til det nærmeste distribusjonssenteret til Arctic Spas®.

GARANTIVILKÅR

Alle garantier i dette dokumentet omfatter bare den opprinnelige kunden av massasjebadet, hvis det ble kjøpt fra en autorisert forhandler av Arctic Spas og opprinnelig ble montert i det landet der det opprinnelig ble kjøpt. Alle garantier i dette dokumentet opphører hvis eierskap av massasjebadet overføres fra den opprinnelige kunden. Denne garantien gjelder bare innenfor serviceområdet der massasjebadet opprinnelig ble installert. Den begrensede garantien inkluderer ikke kjøregodtgjørelse ved reparasjon, eller for fraktkostnader vurdert av den fabrikkautoriserte forhandleren eller serviceteknikere. Alt som dekkes av denne begrensede garantien, må utbedres av en fabrikkautorisert

forhandler av Arctic Spas®. Garantiene dekker ikke reparasjonskostnader som pådras av en representant som ikke er fabrikkautorisert. For å få service må kunden ta kontakt med den fabrikkautoriserte forhandleren i området. I tilfelle et massasjebad eller en tilhørende komponent må returneres til Arctic Spas® distribusjonssenter, vil alle fraktkostnader være kundens ansvar. I alle tilfeller har Arctic Spas® eneansvaret for å finne årsaken til og karakteren av funksjonsfeilen på massasjebadet, avgjørelsen til Arctic Spas® i denne sammenhengen vil være endelig.

UNNTAK

Alle garantier i dette dokumentet ugyldiggjøres hvis massasjebadet har gjennomgått modifiseringer (inkludert tilbehør fra andre produsenter), feilaktig bruk, misbruk eller om reparasjon av spabadet er forsøkt av noen andre enn en fabrikkautorisert forhandler av Arctic Spas®. Endringer inkluderer, men er ikke begrenset til, endringer på komponentene, bytte av komponenter eller tillegg av komponenter uten skriftlig tillatelse fra Arctic Spas®. Feilaktig bruk inkluderer uforsiktig håndtering av massasjebadet, skader forårsaket av feil og/eller usertifiserte elektriske tilkoblinger. Ikke klart å betjene massasjebadet i samsvar med instruksjonene i brukermanualen som leveres sammen med massasjebadet, inkludert feil oppstartsprosedyrer eller tørrkjøring av massasjebadet, enhver bruk av massasjebadet eller komponenter på en måte de ikke ble laget for, og skader forårsaket av feil kjemisk balanse (inkludert skader på spakomponenter forårsaket av avleiringer på grunn av dårlig vannkjemi), is i massasjebadet, overoppheting av massasjebadet eller spa-vannet, skader på massasjebadets overflate fordi uoppløste desinfeksjonsmidler får ligge på overflaten, eller om spabadet er blitt benyttet til kommersielle formål. Lokket/dekselet på massasjebadet er ikke garantert mot kjemisk etsing eller misfarging. Lokk/deksler til massasjebadet er ikke garantert mot vannabsorbsjon eller eventuelle skader som følge av absorbering av vann. Alle skader som følge av eventuell feil bruk av lokket/dekselet på massasjebadet, dekkes ikke av garantien. Skader forårsaket av flytting av massasjebadet, eller feilinstallasjon (inkludert utilstrekkelig preparert eller ujevnt underlag) betraktes som misbruk og eventuelle material- eller produksjonsskader kabinettet og gulvet under transport eller håndtering, er uttrykkelig unntatt fra den begrensede garantien.

Arctic Spas vil ikke være ansvarlige for problemer med strømleverandør eller feil elektrisk installasjon. Skader og/eller mangel på funksjonalitet som et resultat av for høy eller lav spenning utenfor driftsspesifikasjonene. Arctic Spas vil ikke være ansvarlig for programvare- eller produktoppgraderinger i løpet av massasjebadets levetid.

Arctic Spas® unntar uttrykkelig garantidekning for noe av det følgende: Naturkatastrofer, inkludert men ikke begrenset til, skader som er et resultat av lynnedslag, storm, oversvømmelse, frost, brann og andre eventuelle naturkatastrofer. Alle massasjebad installert til kommersielt bruk. Funksjonsfeil forårsaket av feil bruk av deksel/lokk, eller skader på overflaten av massasjebadet ved å forlate massasjebadet utendørs uten at dekselet/lokket på massasjebadet er på plass. Varmen som dannes ved å forlate massasjebadet i direkte UV-lys uten deksel, kan føre til overflateproblemer med akrylen og kan også føre til at plastdeler vrir seg, beslag som lekker eller slutter å fungere som et resultat av dette. Slike forhold dekkes ikke av garantien. Dekselet/lokket på massasjebadet må være på massasjebadet når det ikke er i bruk.

Skrammer eller mikrokrakelering i selve karet, som rapporteres etter installasjonsdagen dekkes ikke av garantien. Mikrokrakelering defineres som et område med ørsmå blanke streker på områder av overflaten på eventuelle termoplastplater. Dette fenomenet, selv om det er sjeldent, er kjent for å oppstå på mange typer plater av plastmaterialer. Overflaten av et termoformet massasjebad i akryl er ikke immun mot denne feilen.

Garantien dekker ikke: Skader forårsaket av ikke godkjente desinfeksjonsmidler som trikloreddiksyre, kalsiumhypokloritt, natriumhypokloritt, peroksid eller desinfeksjonskjemikalier som kan avleires på overflaten av massasjebadet. Alle desinfeksjonssystemer eller kjemikalier som brukes i massasjebadet, må fabrikkgodkjennes av Arctic Spas. Du kan finne en liste over godkjente systemer og kjemikalier på arcticspas.com. Installasjon av ikke fabrikkgodkjente saltsystemer vil ugyldiggjøre garantien relatert til pumpepakninger, metalldeler, dyser osv. Garantien dekker ikke skader som er forårsaket av gjenstander festet til eller montert på massasjebadet, inkludert men ikke begrenset til, paviljonger, dekselløftere og tilbehør av sedertre. Tilbehør og ekstra komponenter som ikke er fabrikkmontert dekkes ikke av garantien. Eventuell skade eller feil grunnet feil forberedelser til vinteropplag dekkes ikke av garantien.

Skader som skyldes bruken av mekanismer for å løfte av dekselet/lokket, dekkes ikke av garantien.

Skader på puter/nakkestøtter som rapporteres etter leveringsdatoen, dekkes ikke av garantien. Puter/nakkestøtter må fjernes fra massasjebadet når det ikke er i bruk.

ANSVARSFRASKRIVELSER

Arctic Spas® skal ikke holdes ansvarlige for tap av bruk av massasjebadet eller andre påløpende kostnader eller følgekostnader, utgifter eller skader som kan inkludere, men ikke er begrenset til, fjerning av en permanent terrasse, vinterhage, paviljong eller annen tilpasset innredning, kostnader til kran tilknyttet fjerning av massasjebadet for service eller utskiftning. Arctic Spas® skal ikke holdes ansvarlige for kostnader som følge av vann, filterpatroner og tap av kjemikalier. Under ingen omstendigheter skal Arctic Spas®, eller noen av dets representanter holdes ansvarlige for personskader eller skader på eiendom, uansett hvordan det har oppstått fra massasjebadet. Garantien fra Arctic Spas® er begrenset til et maksimumsbeløp mottatt av Arctic Spas® i forbindelse med salget av spabadet.

ALLE GARANTIER

Garantiene i dette dokumentet utgjør alle garantiene som gis av Arctic Spas® til kunden og i den utstrekning de tillates av loven. Registrering av garantien (innen 30 dager etter levering) er kundens ansvar og er en betingelse for garantidekning. Denne garantien gis som et ekstra gode og påvirker ikke dine lovfestede rettigheter. Alle garantier i dette dokumentet krever at reklamasjon må fremmes til Arctic Spas® innen ti dager fra det tidspunktet defekten oppdages. Den originale kundekvitteringen som bekrefter kjøpet av massasjebadet og viser kjøpsdatoen, må være vedlagt. Alle reklamasjoner må fremmes

innenfor garantiperioden. Det å ikke komme med en slik henvendelse og informasjon ugyldiggjør alle garantier gitt i dette dokumentet. Arctic Spas® forbeholder seg retten til å reparere eller erstatte komponenter eller materialer etter eget valg. I noen tilfeller kan fotografier kreves for riktig evaluering før garantidekningen avgjøres. Hvis en kunde verken kan få tak i deler eller motta tilfredsstillende service fra en fabrikkautorisert forhandler av Arctic Spas®, må serviceavdelingen der massasjebadet ble kjøpt og Arctic Spas® underrettes umiddelbart.

Arctic Spas® utelukker uttrykkelig garantidekning ved oppsprekking, falming eller vridning av sedertrekabinettet eller vedlikeholdsfrie kabinetter etter leveringsdatoen. Eventuell skade som følge av håndtering av sedertrekabinettet eller det vedlikeholdsfrie kabinettet er unntatt fra denne garantien. Denne garantien vil ikke dekke arbeid med problemer/assistanse tilknyttet WiFi/ Bluetooth-tilkobling, oppstart av appen onSpa® og tilkoblingsassistanse/-problemer med smarttelefon eller assistanse med faktisk tilkobling av noen av disse enhetene.