Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CORE-SERIEN

66. Sette økonomimodus

Sette økonomimodus

Sette økonomimodus*

Med denne modusen kan du senke temperaturen i massasjebadet med 11°C (20°F) en viss periode i løpet av dagen. Displayet vil vise EPx, der “x” representerer status på programmert økonomimodus (0 = deaktivert, 1 = aktivert). Bruk piltastene for å aktivere eller deaktivere økonomimodus. Bruk lysknappen for å gå til neste parameter, starttid økonomimodus (ES). Når økonomimodus er PÅ, vil displayet veksle mellom “Eco” -meldingen, klokkeslett og vanntemperaturen.

Sette starttidspunkt for økonomimodus*

Displayet viser ESxx, der “xx” representerer klokkeslettet (hele timer) der økonomimodusen skal aktiveres. Bruk piltastene for å justere klokkeslettet. Bruk lysknappen for å gå til neste parameter, varighet, hvor lenge økonomimodusen skal kjøre (Ed).

* Vær oppmerksom på at parameterne til innstillingene i økonomimodusen er assosiert med lavnivåkonfigurasjon som ikke er tilstede i alle programvarerevisjoner.

Sette varigheten på økonomimodus*

Displayet viser Edxx, der “xx” representerer varigheten i timer på økonomimodusen. Bruk time piltastene for å justere timeantallet. Bruk lysknappen for å gå til neste parameter, temperaturenhet.

  • 24 = kontinuerlig økonomimodus

Sette temperaturenhet

Vanntemperatur kan vises i enten fahrenheit (°F) elelr celsius (°C). Displayet viser °F eller °C. Bruk piltastene for å endre innstillingen. Bruk program- eller lystasten for å lagre alle parameterne.