Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

ONZEN™ BRUKERMANUAL

107. Bruk av teststrips til å måle natriumklorid

1.10.5 Bruk av teststrips til å måle natriumklorid.

 

Følgende trinn gir veiledning for å sikre at teststrips brukes riktig for å måle natriumklorid.

 

Trinn for å sikre at teststrips brukes riktig for å måle natriumklorid (forts.).

Trinn 6. Justering av natriumklorid

Følgende nivåer er ideelle:

Minimum

Maksimum

2000 ppm

2500 ppm

 

Merk: Salttabellen i denne manualen fra Arctic Spas Onzen, gir den estimerte effekten av å tilsette 225 gram salt i spa-vannet. Tilsett eller fortynnes i vann som nødvendig.

  • Tilsett vann hvis avlesningen av natriumklorid er høyere enn maksimalt anbefalt nivå.
  • Tilsett salt hvis avlesningen av natriumklorid er mindre en minimalt anbefalt nivå.

Merk: Når avlesningen av natriumklorid viser riktig saltkonsentrasjon, vil nivået kun endres dersom vannet sprutes eller tappes ut og massasjebadet etterfylles med vann. Ikke tilsett salt med mindre testen viser at verdien ligger under anbefalte nivåer.

Garanti: Bruk av annet salt enn sjøsaltblandingen fra Arctic Pure vil ødelegge komponentene og gjøre garantien ugyldig. Blandingen fra Arctic Pure er utviklet for å beskytte Onzen -komponentene, eventuell bruk av alternative saltblandinger kan lett oppdages av teknikere.

 

Trinn for å stabilisere vannet

Trinn 1. Stabilisere spa-vannet: Når innstillingene for lavt nivå av filtreringssykluser og filtreringsvarig er ferdig programmert, legges isolasjonsduken over massasjebadet for å stabilisere vanntemperaturen (ca. 16 timer). Bruk festene for å sørge for at duken sitter riktig. Sjekk temperaturen på spa-vannet med jevne mellomrom. Fortsett til neste trinn når vanntemperaturen kommer over 29°C.

Merk: Ettersom varme har en viss påvirkning på både kalsium og total alkalinitet, er det best at vannet oppvarmes til over 29°C, før du fortsetter med å etablere riktig vannkjemi.

Filtreringssyklus utsettes: Hvis utstyr som en pumpe, viften eller lyset brukes manuelt under en filtreringssyklus, utsettes filtreringssyklusen i perioden dette utstyret benyttes. Når alt utstyret er avslått (enten manuelt eller av det innebygde tidsuret), utsettes filtreringssyklusen i enda 40 minutter. Når en filtreringssyklus utsettes, vil ikonet til filtreringssyklusen blinke.

 

Trinn for å sørge for at teststrips til natriumklorid brukes riktig

Trinn 1. Ta vannprøve Ta en vannprøve fra massasjebadet i en liten kopp (ca 25 mm).

MERK: Vannprøvene skal alltid tas 25-30 cm under overflaten.

 

Trinn 2. Sett teststripsen i vannprøven, ta den nedre delen av stripsen i vannet.

VIKTIG Den øverste delen av av stripsen må være HELT tørr for å få en nøyaktig avlesning.

 

Trinn 3. Testvarighet Hold stripsen i vannet i 3 – 5 minutter inntil den gule stripen øverst blir mørk.

 

Trinn 4. Avlesning Avlesning: der toppen av den hvite tuppen havner på nummerskalaen. Les av øverst på tuppen til nærmeste 0,2 -inndeling.

 

Trinn 5. Sammenligne testresultatet Sammenligne resultatet med tallene på beholderen.