Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

SPA BOY® BRUKERMANUAL

75. Definisjoner av begreper

1.8 Definisjoner av begreper

 

BEGREP DEFINISJON
Spa Boy Spa Boy er et avansert vedlikeholdssystem som benytter saltvann, utviklet for å loggføre pH- og ORP -avlesninger og håndtere ORP-verdiene på egenhånd innen de spesifikke verdiene (545-550mV).
Spa Boy elektrode

Utstyrt med fem plateelektroder i platina-iridium titan – saltceller som konverterer saltvannsoppløsningen til desinfeksjonsmiddel, etter desinfeksjon returnerer oppløsningen til sin naturlige form, salt. Dersom det ikke tilsettes store mengder nytt vann til massasjebadet, trenger du aldri tilsette mer salt. Plastkapslingen på elektroden er farget grå.

Merk: Når Spa Boy systemet har aktivert elektroden for å generere desinfeksjonsmiddel, avgir elektroden en viss røykeffekt.

Spa Boy elektrode

Versjon

Endringsstatus på elektroden montert i massasjebadet.
Spa Boy sensor pH- og ORP -sensoren (sonden) brukes til å måle pH og kloravlesninger (ORP). Sensoren foretar også flere andre avlesninger og overfører informasjonen til nettsiden My Arctic Spa. Sensoren er tilkoblet Spa Boy -generatoren og videre gjennom kommunikasjonskabelen i Spa Boy til Global Eco PAK.

Spa Boy

kommunikasjonskabel

Kabelen som kobler Spa Boy -generatoren til Global Eco PAK. Kommunikasjonskabelen brukes til å etablere kontiuerlig to-veiskommunikasjon mellom Spa Boy -systemet og myarcticspa.com.
Arctic Pure Produktutvalget fra Arctic Spas er utviklet spesielt for å vedlikeholde spa-vannet.
My Arctic Spa My Arctic Spa er en web-basert supportsystem utviklet og bygget spesielt av Arctic Spas til eiere av Arctic Spas som har Spa Boy installert i massasjebadet. My Arctic Spa har blitt utviklet for å motta data fra massasjebadet via Internett gjennom WiFi-systemet i massasjebadet. Data logges og lagres kontiuerlig av My Arctic Spa.
Kalsium hardhet (CH)

Kalsium hardhet er en måling av totalmengden oppløste kalsiumsalter i vannet

CH avgjør hvor stor fare det er for kalkavleiringer og hvor korroderende vannet er. Teorien er at kalsium bidrar til å kontollere de korroderende egenskapene i vannet. Kalisum har to hovedproblemer i varmtvannskjemi:

1. CH har en tendens til utfelling/forsvinne (gi bunnfall ved høye temperaturer, der pH er over 7,8 ppm).

2. Høy pH gjør at kalsium utfelles. Problemet med utfelling av kalsium er at det ansamles på varmeelemetet og pumpen, og forkorter levetiden på dette utstyret. Høy pH kan også redusere levetiden på Spa Boy -elektroden.

Eventuell naturlig korrosjon i vannet kan bekjempes med et litt

høyere nivå av total alkalinitet.

Alkalinitet Total alkalinitet (TA)

En måling av pH-stabiliteten (et mål på totalnivåene av karbonater, bikarbonater, hydroksider og andre alkaliske stoffer i vannet). TA kalles vannets “pH-buffer”. Med andre ord, det er en måling av vannets evne til å motstå endringer i pH-verdier. Hvis TA er for lav, vil pH-verdien svinge betydelig fra høy til lav. Svingninger i pH-verdier kan forårsake korrosjon eller kalkavleiringer på komponentene i massasjebadet. Lav TA kan justeres ved tilsetting av Arctic Pure Perfect Balance i spa-vannet. Hvis den totale alkaliniteten er for høy, vil vannet være mer utsatt for avleiringer og høye pH. Høy pH-verdi kan være vanskelig å få ned.

Merk: Saltsystemer vil naturlig få pH-nivåene til å øke. Høy TA kan senkes ved å tilsette Arctic Pure Adjust Down i spa-vannet. Når TA er balansert, holder det seg vanligvis stabilt, selv om noen desinfeksjonsmidler og tilførsel av mer vann med en høy eller lav alkalinitet vil heve eller senke TA-avlesningen av spa-vannet.

Potentia Hydrogenii (pH) pH-verdien er en måling av alkalinitet. pH måles mellom verdiene 0 og 14, som betegner ulike grader av surhet og akalinitet. Nøytralt vann har en pH-verdi på 7,0. Vann under 7,0 er surt, og blir enda surere desto nærmere verdien nærmer seg 0. Vann over 7,0 er alkalisk, og alkaliteten øker desto nærmere verdien nærmer seg 14. Når pH-verdien i vannet er 7,0 eller lavere, vil klor primært fungere som et desinfeksjonsmiddel. På dette nivået er det veldig effektivt til å drepe bakterier. Ved 7,4 vil klor fungere like mye som et desinfeksjons- og oksidasjonsmiddel. Over 7,8 vil klor hovedsakelig fungere som et oksidasjonsmiddel. pH-verdien til klor er 11,7 ppm. Spa-vannet vurderes som balansert hvis pH-nivået er innenfor målverdiene, mellom 7,2 til 7,6 pH. Det å tilsette klor i et spa-vann med høy pH over 7,6 pH, enten automatisk gjennom et saltsystem eller manuelt, vil det øke pH-verdien ytterligere og dramatisk redusere effektiviteten av klor som et desinfeksjonsmiddel. Dette må unngås ved å redusere pH-verdiene først, til målverdiene mellom 7,2 pH – 7,6 pH. Tabellen nedenfor viser desinfeksjonseffektiviteten basert på pH-nivået i spa-vannet:

 

pH-nivå

Desinfeksjonsmiddel (klor)

Effektivitetstap

basert på pH-nivå

Desinfeksjonsmiddel (klor)

Effektivitet

basert på pH-nivå

6,0 pH 4% 96%
6,5 pH 10% 90%

 

pH-nivå

Desinfeksjonsmiddel (klor)

Effektivitetstap

basert på pH-nivå

Desinfeksjonsmiddel (klor)

Effektivitet

basert på pH-nivå

7,0 pH 27% 73%
7,2 pH 38% 62%
7,5 pH 50% 50%
8,0 pH 78% 21%
8,5 pH 90% 10%

 

 

BEGREP DEFINISJON

Potentia Hydrogenii

(pH)

(fortsetter)

Det å opprettholde en balansert pH-verdi mellom 7,2pH og 7,6 pH er ekstremt viktig for å:

• Optimalisere effektiviteten av desinfeksjonsmiddelet.

• Opprettholde vann som er komfortabelt for brukeren.

• Forhindre forringelse av utstyr.

• Merk: Saltsystemer vil naturlig få pH-nivåene til å øke, prøv å holde et balansert pH-nivå.

Hvis pH-verdiene i spa-vannet er for lave, kan følgende skje:

• Desinfeksjonsmiddelet vil forsvinne raskt.

• Vannet kan virke irriterende på brukerne av massasjebadet.

• Utstyret på massasjebadet kan korrodere og få avkortet forventet levetid.

Lav pH kan heves ved tilsetting av Arctic Pure Adjust Up i spa-vannet.

Hvis pH-nivået er for høy, kan følgende skje:

• Desinfeksjonen er mindre effektiv.

• Avleiring vil dannes på utsiden av spaet, og på spa-utstyret.

• Høyt pH-nivå kan forårsake korrosjon.

• Vannet kan bli tåkete.

Høy pH kan senkes ved tilsetting av Arctic Pure Salt Water Balance i spa-vannet. Det er viktig å kontrollere pH-nivået regelmessig. pH påvirkes av hvor mange som bader, tilførsel av nytt vann, tilsetting av ulike kjemikalier og typen desinfeksjonsmiddel som benyttes.

ORP Oksidasjon reduksjonspotensiale Dette er bare en måling av vannets evne til selvrensing. ORP måles i millivolt (mV). Se også FCL
Fri klor (FCL) FCL er den aktive formen for klor som faktisk dreper bakterier og alger (det er et desinfeksjonsmiddel). Desinfeksjonsmiddel er ekstremt viktig for å drepe alger, bakterier og virus, samt forhindre at uønskede organismer fremdyrkes i massasjebadet. Samtidig ønsker du ikke et desinfeksjonsmiddelnivå som er for høyt, det kan irritere huden, lungene og øynene. Pass alltid på å opprettholde et desinfeksjonsnivå i massasjebadet innenfor de anbefalte verdiene. Se også ORP.
Rester av fritt klor Det faktiske klornivået i vannet etter at klorbehovet er tilfredsstilt.

 

 

BEGREP DEFINISJON
Desinfeksjonsmiddel Kjemikalie som brukes til å drepe bakterier. Generiske navn: Klor, brom og biguanid. Arctic Pure Boost Tilsette Arctic Pure BOOST bør unngås hvis ikke ORP-nivået er veldig lavt. Se også avsnitt 1.15 Pleie av Spa Boy -systemet, spørsmål 3 hvis Spa Boy -systemet ikke fungerer, hva bør jeg gjøre hvis jeg må tilsette Arctic Pure BOOST eller andre desinfeksjonsmidler i spa-vannet? Merk: Slå av og på sikringen til massasjebadet kan raskere få sensoren til å virke som den skal.
Få vannet klart igjen Oksidasjonsmiddel som er pH-nøytral. Et oksidasjonsmiddel som brenner/etser bort organisk avfall som forårsaker uklart vann og alger. Det er en generisk betegnelse på et kjemikalie som brukes til å oksidere organisk avfall. Hvis massasjebadet er utstyrt med et OZON-system fra Arctic Spas som Peak 1 eller Peak 2, vil det i de fleste tilfeller være et mindre behov for å tilsette Arctic Pure Refresh i spa-vannet. Det er avhengig av hvor mange som bader og hvor ofte og lenge OZON benyttes. Det er derimot nødvendig med ukentlig vedlikehold.
Deler per million (ppm) ppm: Deler per million, er en standardbetegnelse på konsentrasjon av kjemikalier eller mineraler.
Organisk avfall

Partikler som mikroorganismer, svette, urin osv som må

brennes bort eller oksideres jevnlig for å forhindre uklart vann, alger, kloraminer osv.

Sjokk Et oksidasjonsmiddel som etser bort organisk avfall som forårsaker uklart vann og alger. Det er en generisk betegnelse på et kjemikalie som brukes til å oksidere organisk avfall. Arctic Pure, Boost. Advarsel. Tilsetting av et klormiddel som Boost i spa-vannet bør unngås ettersom det vil påvirke to the spas water sensoren/sonden i Spa Boy -systemet, dette vil gi unøyaktighet ide ORP- og pH-avlesningene som sendes til My Arctic Spa og registreres på My Arctic Spa. Hvis klor tilsettes spa-vannet vil det ta minst tre dager før Spa Boy -sensoren renses og begynner å sende nøyaktige avlesninger til My Arctic Spa. Se også avsnitt 1.15 Pleie av Spa Boy -systemet, spørsmål 3 hvis Spa Boy -systemet ikke fungerer, hva bør jeg gjøre hvis jeg må tilsette Arctic Pure BOOST eller andre desinfeksjonsmidler i spa-vannet? Merk: Slå av og på sikringen til massasjebadet kan raskere få sensoren til å virke som den skal.
Saltvannbalanse Produkter fra Arctic Pure er spesielt laget av Arctic Spas for å senke pH uten å forårsake skade på Spa Boy -elektroden.
Sett, dråpetest Testsett for å teste prøver av spa-vannet ved å tilsette reagenser istedenfor teststrips. Denne testtypen er mer effektiv til måling av restnivået på klor (0,5 ppm) generert gjennom Spa Boy. 0,5 ppm kloravlesning = ca. 550mV